Sen vahdet denizinden ayrı düşmüş bir damla gibisin. Sen aslına nasıl ulaşacaksın?
İşte oruç, sel gibi, yağmur gibi seni alır, denize ulaştırır.

Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (k.s)

Divan-ı Kebir, II. cilt, s. 803


Mevlana Hazretlerine Göre Orucu Hikmetleri
Mevlana Sözleri